12 клас - География

Заглавие Прочити Оценка
Западен Тракийско-Родопски регион 44 772 -
Източен Тракийскo-Родопски регион 13 795 6.00
География на химическата промишленост в България 12 389 5.75
Югоизточен регион 12 549 -
Североизточен приморски регион 16 630 -
География на леката промишленост в България 15 178 -
География на промишлеността за строителни материали на строителството 10 634 -
География на транспорта и съобщенията в България 9 479 -
География на дърводобивната, дървообработващата и целулозно-хартиената промишленост 4 827 -
Крайщенско - Тракийска област (Тракийско-Странджанска подобласт) 28 211 -
Крайщенско - Тракийска област (Краище) 9 220 -
Крайщенско - Тракийска област (Средногорие) 14 611 -
Крайщенско - Тракийска област (Задбалкански котловини) 15 419 -
Старопланинска област 11 832 -
Главна Старопланинска верига 5 908 -